Porady

Pielęgnacja drzew polega na wykonywaniu szeregu zabiegów w tym cięć pielęgnacyjnych. Cięcia te wykonywane są metodą alpinistyczną na drzewach w celu prawidłowego rozwoju koron oraz poprawy stanu korony drzewa.

Cięcia pielęgnacyjne można podzielić na:

  • Cięcia sanitarne, których celem jest usunięcie z korny pędów i gałęzi chorych, martwych lub połamanych.
  • Cięcia korygujące, poprawiające statykę drzewa oraz formujące koronę oraz zapobieganie powstawaniu tzw. rozłupów.
  • Cięcia prześwietlające, rozluźniające polegają na przerzedzeniu koron, poprzez usuwanie gałęzi krzyżujących się.
  • Ma to na celu zapewnienie drzewu lepszych warunków świetlnych. W zabiegu tym nie wolno usuwać więcej niż 15% gałęzi.
  • Cięcia odmładzające w których systematycznie usuwana się pędy najstarsze, zapewniając rozwój młodych pędów.
  • Cięcia techniczne, które są wymuszone z powodu np. występowania linii napowietrznych, lub też przepisów ruchu drogowego.

Pora cięć oraz podział na gatunki dobrze lub słabo znoszące zabiegi.

Pora cięć:
Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok pamiętając iż nie powinno się wykonywać zabiegów w silne mrozy.
Podobnie drzewa liściaste możemy ciąć przez cały rok z tym, że gatunki takie jak: grab, brzoza, klon powinno się przycinać po rozwoju liści.
Najlepszym okresem są miesiące od czerwca do września. Orzech, orzesznik i skrzydłorzech dobrze znoszą zabiegi wykonywane od 15 lipca do 15 sierpnia.

Podział gatunków:
Dobrze znoszące cięcia: Wszystkie rodzaje dębów, klony, graby, buk i lipy.
Słabo radzące sobie z przycinaniem: Brzozy, wierzby, topole, jesion.
Z drzew owocowych jabłonie i wiśnie.

Miejsce cięć
Gałęzie żywe tnie się za „obrączką” prostopadle do osi usuwanej gałęzi.
Pędy martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki nie naruszając kalusa.
W przypadku gałęzi wyrastających pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi, pod kątem brewki.

Jakość cięć.
Cięcia muszą być wykonywane we właściwym miejscu. Powierzchnia cięcia powinna być gładka wykonywana pod odpowiednim kątem ostrą piłą. Do wykonywania cięć nie dopuszcza się używania siekier, tasaków itp. W celu uzyskania wymaganej jakości powinno się wykonywać cięcia stopniowo.